Valjevac ličnost godine

Milan Gajić

Milan Gajić je rođen u Valjevu 24. avgusta 1965. godine. Završio je Srednju poljoprivrednu školu u Valjevu, diplomirao na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu (smer: Mehanizacija u poljoprivredi). Od 1995. radi u Poljoprivrednoj školi, najpre kao profesor, zatim organizator praktične nastave, rukovodilac školske ekonomije i pomoćnik direktora. Od oktobra 2002. godine je direktor te škole. Stanuje u Zabrdici.